Programová štruktúra

SPRÁVY RTV

Aktuálne spravodajstvo z hornej Nitry

premiéra – piatok 18.00 h

 

Reportáž

premiéra – streda 18.30 h

  

Téma
Publicistické príspevky, diskusie, dokumenty

premiéra – pondelok 18.40 h

 
RTV info

Textové oznamy

 

VYSIELACIE ČASY

Každú párnu hodinu.

 

RTV info- doplnkové vysielanie